Menu

Կապ

«Սոցիոմետր» Անկախ Սոցիոլոգիական Կենտրոն

Հասցե: Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Երվանդ Քոչար 5

Հեռախոս: +374 10 542 415

E-mail: [email protected]

Աշխատանքային ժամեր: Երկուշաբթի - ուրբաթ, 9:00-18:00