Menu

Ծառայություններ

Անձնակազմի կառավարում

Ավտոմատ կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում

Մարքեթինգային հետազոտություն

Շուկայով թելադրվող տնտեսությունում սպառողների ցանկությունների և նախասիրությունների, մրցակիցների և շուկաների հետազոտում և վերլուծություն։ Սպառողական ակտիվության և լայն սպառման և հատուկ ապրանքների պահանջարկի մշտադիտարկում, շուկայի ուսումնասիրության վրա հիմնված բիզնես-ծրագրերի կազմում։

Рейтинговые исследования

Cравнительная оценка деятельности финансовых, экономических, торогвых, политических, медийных и пр. объектов.

Тестирование

Оценка личностных данных, включая коэффициент интеллекта (IQ «Социометр» «Мониторинг коэффициента интеллекта, личностных качеств и профессиональной ориентации новых поколений» (1987-2016)

Научные консультации и экспертизы

Кросс-культурные исследования

Сопоставительный анализ явлений в различных социальных, культурных и пр. группах

Brain storming

Коллективный поиск новых технических идей и решений

Исследовательские, деловые и экспертные игры

Имитация принятия решений руководящих работников или специалистов в различных производственных, деловых, конфликтных ситуациях нформационной неопределённости по заданным правилам в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций.

Фокус-группа

Глубинное интервью, с целевой группой для получения более полной и глубокой информации о поведении клиентов для содействия бизнесу предугадать востребованность новых продуктов, услуг, настроений и восприятия политической стратегии и тактики.

Организация и проведение тренингов, семинаров, конференций