Menu

Սոցիոլոգիական հետազոտություններ

Կառավարման սոցիոլոգիա

Исследование социальных механизмов управления обществом и форм воздействия на поведение и сознание различных сегментов общества, взаимосвязей и отношения между людьми, их поведение и сознание в процессе совместной реализации задач. Изучение целевых задач различных программ с целью эффективизации их внедрения

Արդյունաբերական սոցիոլոգիա

Աշխատակազմի կառավարման համակարգչային համակարգի արմատավորում, թեստայիմ մեթոդի կիրառմամբ կադրերի գնահատում, զտում և առաջխաղացում, սոցիալական կառավարման արդյունավերության և կոնֆլիկտների կանխարգելման նպատակով։

Կրթության սոցիոլոգիա

Оценка личностных данных, включая коэффициент интеллекта (IQ «Социометр» «Мониторинг коэффициента интеллекта, личностных качеств и профессиональной ориентации новых поколений» (1987-20122)

Գենդերի սոցիոլոգիա

Сопоставительный анализ явлений в различных социальных, культурных и пр. группах

Երիտասարդության սոցիոլոգիա

Исследование молодёжи как социальной общности, особенностей социализации поколений, образа жизни, формирования её жизненных планов, целей и ценностных ориентаций, в том числе профессиональных, социальную мобильность, выполнения различных социальных ролей различными группами молодёжи.

ԶԼՄ-ների սոցիոլոգիա

Мониторинг рейтингов прессы, теле- и радио каналов и программ, контент-анализ масс-медиа, составление медиа-планов, разработка и осуществление программ развития

Քաղաքական սոցիոլոգիա

Изучение взаимодействия политических и социальных систем, функционирования и распределения власти, политических норм, ценностей, политических ожиданий, ориентаций и стремлений, свойственных различным социальным группам. Выявление связи индивида и государства, каналов участия граждан в политической жизни страны и управлении. Детерминация политических партий, общества, объединений, профсоюзов и из взаимодействие. Поиск идей и решений в этой области.